VENDA DE LLIBRES

PLA D'OBERTURA DEL CENTRE JUNY 2020

Projecte educatiu

Futur

Ubicació:

Rubió i Ors, 14-16
08915 Badalona

em@il:

boix@coleboix.com

Telèfon:

93 399 75 02

Horari de secretaria:

8 a 13 h – 15 a 18 h

Admissions