Avís Legal

COL·LEGI BOIX de BAZATAQUI, S.L.
Rubio i Ors, 14-16
08915 – Badalona, Barcelona
N.I.F B62142153
Tlf: 93 399 7502

Sobre propietat legal i drets d’autor

El titular d’aquest lloc web i el seu contingut és COL·LEGI BOIX de BAZATAQUI, S.L., d’ara endavant COL·LEGI BOIX. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d’aquest lloc web sense la corresponent autorització dels seus titulars. La informació i l’assessorament presentats en aquest lloc web són indicatius de naturalesa, quedant COL·LEGI BOIX exempt de qualsevol responsabilitat derivada de la falta de veracitat o efectivitat en aquesta informació o assessorament.

COL·LEGI BOIX es reserva el dret de modificar el contingut del lloc web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. La informació presentada a aquest lloc web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.

COL·LEGI BOIX declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingui perjudicis de qualsevol naturalesa causats per virus informàtics o elements informàtics de qualsevol tipus per no poder garantir el 100% de l’absència de virus o altres elements a la web.

Condicions d’ús del lloc web

COL·LEGI BOIX ofereix a la seva pàgina web informació relacionada amb el tipus d’activitat, productes i serveis que realitza, prèvia subscripció i en els termes i condicions que s’acorden.

COL·LEGI BOIX es reserva el dret d’ actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en https://www.cboix.com/ pot limitar o no permetre l’accés a aquesta
informació. En particular, COL·LEGI BOIX es reserva el dret d’eliminar, limitar o impedir l’accés al seu lloc web quan sorgeixin dificultats tècniques per esdeveniments o circumstàncies aliens a COL·LEGI BOIX que, al seu parer, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per al bon funcionament del lloc web.